Ko­koa reu­nat

Tee Itse - - TESTI -

Kun reu­no­jen osat (A1–A5) on sa­hat­tu, on ai­ka koo­ta poh­ja (A1) ja lo­put laa­ti­kot (A2–A5).

Nurk­ka­lii­tos­ten te­ke­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa. Voit käyt­tää apu­na työ­ka­lua, jo­ka pi­tää lau­dat oikeassa kul­mas­sa po­raa­mi­sen ajan.

Käy­tä jo­kai­seen lii­tok­seen ul­ko­käyt­töön so­pi­vaa puu­lii­maa (D4) ja kol­mea 4x70 mil­lin ruu­via. Po­raa ruu­veil­le val­miit reiät kah­den mil­lin te­räl­lä.

Tee apu­työ­ka­lu

kah­des­ta reu­nao­sas­ta. Ruu­vaa lau­dat kiin­ni puu­le­vyyn. Ruu­vaa lau­to­jen ym­pä­ril­le tu­ki­ri­mat, jot­ta lau­dat py­sy­vät pai­koil­laan.

Ko­koa reu­nat (A1–A5)

kol­mel­la 4x70 mil­lin ruu­vil­la. Le­vi­tä lii­tok­seen puu­lii­maa en­nen ruu­vaa­mis­ta.

2 AA

1 Lau­dat Le­vy Ri­mat

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.