Pu­ra ja sii­voa

Tee Itse - - TEEMA: PIHAKIVEYS -

Aivan aluk­si van­hat por­taat pi­tää pur­kaa pois uusien tiel­tä. Alim­man as­kel­man ym­pä­ril­lä ole­vat ki­vet kan­nat­taa ir­rot­taa en­nen pur­ka­mis­ta, jot­ta por­tai­siin pää­see kun­nol­la kä­sik­si. Voit pur­kaa por­taat pe­rin­tei­seen tyy­liin va­sa­ral­la ja lyön­ti­meis­se­lil­lä, mut­ta pur­ka­mi­nen su­juu pal­jon no­peam­min piik­kaus­ko­neel­la. Verk­ko­vir­ral­la toi­mi­van ison piik­kaus­ko­neen voi vuok­ra­ta edul­li­ses­ti ko­ne­vuok­raa­mos­ta.

Ir­ro­ta lä­him­mät ki­vet, jot­ta pää­set kä­sik­si por­tai­siin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.