TAPPILIITO­S

Tee Itse - - PERUSASIAT -

Ta­peil­la voi teh­dä tyy­lik­käi­tä ja kes­tä­viä lii­tok­sia il­man ruu­ve­ja. Tappiliito­s on­nis­tuu kui­ten­kin vain sii­nä ta­pauk­ses­sa, et­tä ta­pin reiät osu­vat mil­lin­tar­kas­ti tois­ten­sa koh­dal­le. Ta­pin pai­kan mit­taa­mi­nen on to­del­la vai­ke­aa. On­nek­si si­tä var­ten on ke­hi­tet­ty eri­kois­työ­ka­lu­ja, joi­den avul­la koh­dis­tus on­nis­tuu en­sim­mäi­sel­lä yri­tyk­sel­lä.

TARKKUUTTA: Ta­pin reiät pi­tää koh­dis­taa erit­täin tar­kas­ti. Muu­ten ta­pit ei­vät so­vi rei­kiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.