HIE­NO­SÄÄ­DÄ PIKKUKIVIL­LÄ

Tee Itse - - AITA HELPOLLA TAVALLA -

Ai­tae­le­ment­tien kor­keu­den sää­tä­mi­ses­sä kan­nat­taa käyt­tää apu­na pik­ku­ki­viä. Pik­ku­ki­vet ovat kä­te­viä, sil­lä ne tu­ke­vat tolp­pia ja tol­pat voi upot­taa nii­den kes­kel­le. Li­säk­si ki­vet suo­jaa­vat tolp­pia kos­teu­del­ta, sil­lä maan kos­teus ei nouse tolp­piin ki­viä pit­kin.

Tee kuo­pis­ta noin met­rin sy­vyi­set. Rou­ta ei yleen­sä yl­lä tolp­pien juu­reen, jos lun­ta ei ko­la­ta pois ai­dan vie­res­tä tal­ven ai­ka­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.