3 hä­viä­jää

Tee Itse - - TEEMA: PIHAKIVEYS -

TIKKURILA NOVA 7

Ohut ja sot­ke­va maa­li, jo­ka peit­tää huo­nos­ti vie­lä kah­te­na ker­rok­se­na. Te­lan jäl­jet erot­tu­vat aluk­si sel­väs­ti.

BIL­TE­MA SEI­NÄ­MAA­LI

Aluk­si jäyk­kä maa­li, jo­ka muut­tuu ko­val­la se­koit­ta­mi­sel­la ohuek­si. Toi­sin sa­noen maa­li on vah­vas­ti tik­sot­roop­pi­nen. Maa­li paak­kuun­tui uu­des­taan en­nen tois­ta maa­laus­ker­taa. Maa­li peit­ti mel­ko hy­vin en­sim­mäi­sen ker­rok­sen jäl­keen, mut­ta toi­sen ker­rok­sen le­vit­tä­mi­nen oli vai­ke­aa ja maa­lia ku­lui pal­jon.

BYGMAXX SEINÄJA KATTOMAALI

Mah­do­ton maa­li. Har­maa­ta vel­liä, jo­ka al­kaa peit­tää vas­ta to­del­la suu­ri­na mää­ri­nä. Jäl­ki näyt­tää huo­nol­ta en­sim­mäi­sen ja toi­sen kier­rok­sen jäl­keen, maa­li peit­tää huo­nos­ti ja sii­nä nä­kyy sel­viä te­lan­jäl­kiä. Tä­mä maa­li on louk­kaus os­ta­jaa koh­taan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.