1 500 eu­ron sa­det­ta­ja

Hin­ta noin 1 500 eu­roa/200 m² – asen­nus kuu­luu hin­taan.

Tee Itse - - TEEMA: PIHAKIVEYS -

Maa­han upo­tet­tu kas­te­lu­jär­jes­tel­mä so­pii par­hai­ten isol­le nur­mi­kol­le – ja tavallista pak­sum­mil­le lom­pa­koil­le. Nur­mi­kon al­le upo­te­tut sa­det­ta­jat nouse­vat pin­nal­le ja kas­te­le­vat nur­mi­kon, kun jär­jes­tel­mä käyn­nis­tyy. Kas­te­lu­let­kut ovat siis­tis­ti pii­los­sa maan si­säl­lä,

ja nur­mi­kon pin­nal­le pomp­paa­vat sa­det­ta­jat he­rät­tä­vät var­mas­ti naa­pu­rei­den huo­mion.

Sa­de­tus­jär­jes­tel­män asen­ta­mi­nen on am­mat­ti­lai­sil­le kuu­lu­vaa työ­tä, sil­lä let­kut asen­ne­taan nur­mi­kon al­le ko­nei­den avul­la.

Sa­det­ta­jat nouse­vat nur­mi­kon pin­nal­le kas­te­lun ajak­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.