Yh­dis­tä osat lii­mal­la ja ruu­veil­la

Tee Itse - - KORJAA NOPEASTI! -

Edel­li­ses­sä vai­hees­sa sa­ha­tut lis­tat asen­ne­taan nurk­ka­lis­toi­hin, joi­hin po­ra­taan reiät.

Täs­sä ju­tus­sa reiät po­ra­taan pylväspora­koneella. Voit käyt­tää myös tavallista po­ra­ko­net­ta, jos osaat po­ra­ta suo­raan va­paal­la kä­del­lä. Asen­na lo­puk­si U­lis­tat, jot­ta voit kiin­nit­tää li­sä­lai­dat peräkärryy­n.

Kiin­ni­tä U-lis­ta avoin puo­li ylös­päin. Var­mis­ta, et­tä lis­ta on suo­ras­sa kul­mas­sa. Kiin­ni­tä U-lis­tat li­sä­lai­to­jen ala­puo­lel­le. Pai­na lis­to­ja lii­maan, kun­nes lii­ma ko­vet­tuu.

Kiin­ni­tä lis­tat le­vyi­hin kah­del­la ruu­vil­la. Jä­tä lis­tan ja reu­nan vä­liin pie­ni ra­ko, jot­ta ve­si pää­see va­lu­maan pois. Täs­sä käy­te­tään vä­li­ka­pu­la­na pien­tä pyö­rö­lis­taa.

Po­raa reiät myös U-lis­toi­hin, jot­ta voit kiin­nit­tää li­sä­lai­dat peräkärryy­n. U-lis­tat kiin­ni­te­tään li­sä­lai­toi­hin ja pe­rä­kär­ryn lai­toi­hin.

Po­raa jo­kai­seen nurk­ka­lis­taan kak­si rei­kää le­vy­jen kiin­ni­tys­koh­tiin. Rei’is­tä tu­lee var­mas­ti suo­rat, kun ne po­ra­taan pylväspora­koneella.

Ruu­vaa lis­ta kiin­ni le­vyyn, en­nen kuin si­li­ko­ni­lii­ma ko­vet­tuu. Pyy­hi yli­mää­räi­nen lii­ma pois.

Muot­ti­va­ne­ri on ve­den­kes­tä­vää, mut­ta ruu­vien reiät ja lis­tat kan­nat­taa suo­ja­ta maa­lil­la tai kuul­lot­teel­la.

Lii­maa U-lis­tat kiin­ni va­ne­riin ve­den­kes­tä­väl­lä si­li­ko­ni­lii­mal­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.