Asen­na uu­det reu­nat

Tee Itse - - KORJAA NOPEASTI! -

U-lis­tat on kiin­ni­tet­ty li­sä­lai­toi­hin, ja nurk­ka­lis­toi­hin on po­rat­tu reiät. Nyt on ai­ka kiin­nit­tää va­ne­rit nurk­ka­lis­toi­hin. Se on hel­poin­ta, jos nurk­ka­lis­tat ovat kiin­ni pe­rä­kär­ryn nurk­ka­tol­pis­sa. Kiin­ni­tä le­vyt ja lis­tat toi­siin­sa pul­teil­la.

Kär­ry on help­po tyh­jen­tää, kun ta­ka­lai­dan pul­tit kiin­ni­te­tään sok­kien avul­la.

Lyö pult­ti reiän lä­pi si­ten, et­tä le­vy ja lis­ta kiin­nit­ty­vät toi­siin­sa. Ta­ka­lai­taan käy­te­tään pult­tia, jos­sa on so­kan men­tä­vä rei­kä. Ki­ris­tä pult­ti lai­taan kiin­toa­vai­mel­la.

Po­raa le­vyi­hin reiät nurk­ka­lis­to­jen rei­kien lä­pi. Reiät on help­po po­ra­ta, kun lis­to­jen reiät on po­rat­tu suo­ras­sa kul­mas­sa pylväspora­koneella.

Lyö nurk­ka­lis­toi­hin muo­vi­tul­pat, jot­ta ve­si ei pää­se lis­to­jen si­sään. Nä­mä rau­ta­kau­pas­ta os­te­tut muo­vi­tul­pat so­pi­vat hy­vin lis­to­jen pääl­le.

Li­sä­lai­dat voi nyt kiin­nit­tää nurk­ka­tolp­piin. U-lis­tat so­pi­vat täy­del­li­ses­ti pe­rä­kär­ryn van­hoi­hin lai­toi­hin.

So­kal­la kiin­ni­tet­ty pult­ti on help­po ir­rot­taa, jo­ten ta­ka­lai­dan voi ava­ta no­peas­ti ja kä­te­väs­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.