HYÖ­DYT:

Tee Itse - - TESTI -

Erit­täin kes­tä­vää. Ei ho­meh­du.

Ei ime li­kaa ja ras­vaa. Säi­lyt­tää vä­rin­sä. Pal­jon vä­ri­vaih­toeh­to­ja. Kes­tää ha­pok­kai­ta pe­suai­nei­ta.

HAI­TAT: Kak­si­kom­po­nent­ti­nen mas­sa, jo­ka pi­tää käyt­tää he­ti se­koit­ta­mi­sen jäl­keen. Ai­ne pi­tää le­vit­tää no­peas­ti, ja pin­nat pi­tää pyyh­kiä puh­taik­si sa­man tien. Edel­lyt­tää ker­ta­käyt­tö­haa­la­rin, hans­ko­jen ja suo­ja­la­sien käyt­tä­mis­tä. Kal­lis­ta.

KORJAAMINE­N: Epok­si­sau­mo­ja ei yleen­sä tar­vit­se kor­ja­ta. Epok­si pi­tää pois­taa me­kaa­ni­ses­ti eli jyr­si­mäl­lä tai hio­mal­la. Kor­jaa­mi­ses­sa pi­tää käyt­tää sa­mo­ja suo­ja­va­rus­tei­ta kuin le­vit­tä­mi­ses­sä hio­ma­pö­lyn ta­kia.

SAU­MAN LE­VEYS: 1–20 mil­liä. TARVITTAVA­T VÄ­LI­NEET: Suo­jaus­muo­via tai -kan­gas­ta kaik­kiin paikkoihin, joi­ta ei sau­ma­ta. Vis­pi­lä, hier­rin, kak­si pal­jua ja kak­si sien­tä (yk­si ko­va ja yk­si peh­meä), ku­mi­hans­ko­ja, suo­ja­la­sit ja ker­ta­käyt­tö­haa­la­ri, sprii­tä ja puh­dis­tusai­net­ta (täs­sä Ke­ra­poxy Clea­ner).

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.