PUH­DIS­TA LEIK­KU­RI

Tee Itse - - TESTI -

Ruo­hon­leik­ku­rin poh­ja pi­tää puh­dis­taa sil­loin täl­löin, jot­ta ko­ne pysyy kun­nos­sa mah­dol­li­sim­man pit­kään. Puh­dis­ta­mi­nen pi­den­tää ve­to­hih­nan ja mui­den liik­ku­vien osien käyt­töi­kää.

3. Su­mu­ta poh­jaan puh­dis­tusai­net­ta ja läm­min­tä vet­tä, jot­ta pint­ty­nyt li­ka ir­to­aa helposti. 3

2 2. Ir­ro­ta mah­dol­li­set kan­net, jot­ta pää­set kä­sik­si poh­jaan. Kan­nen al­la voi ol­la pal­jon ruo­hoa, jo­ka es­tää moot­to­ria ja ve­to­hih­naa pyö­ri­mäs­tä te­hok­kaas­ti. Ve­to­hih­na

4 4. Pyy­hi li­ka pois ta­lous­pa­pe­ril­la, kun puh­dis­tusai­ne on vai­kut­ta­nut tar­peek­si kau­an. Puh­dis­ta­mi­seen ei kan­na­ta käyt­tää rät­tiä, sil­lä si­tä ei saa enää puh­taak­si.

5 5. Puh­dis­ta huo­lel­li­ses­ti ve­to­hih­nan ala­puo­li ja muut liik­ku­vat osat se­kä nii­den ym­pä­ris­tö.

1 1. Ir­ro­ta kar­kein li­ka. Käy­tä puun- tai muo­vin­pa­las­ta, sil­lä me­tal­li­las­ta naar­mut­taa te­rää helposti.

6 6. Puh­dis­ta lo­puk­si ruo­hon­leik­ku­rin ul­ko­puo­li. Se on sa­ma teh­dä nyt, kun kaik­ki puh­dis­tus­vä­li­neet ovat esil­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.