UUTTA. Työ­ka­lu­ja, ma­te­ri­aa­le­ja, tek­niik­kaa, tut­ki­mus­ta ja tren­de­jä.

Husqvar­nan uusi ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­ri on erit­täin hil­jai­nen, ja se nousee mä­kiä, joi­den jyrk­kyys on jo­pa 40 pro­sent­tia.

Tee Itse - - CONTENT -

PIHATYÖKAL­UT Ro­bo­tit vie­vät ih­mis­ten työt. Se voi ol­la pe­lot­ta­vaa, mut­ta se on myös mah­ta­vaa! Husqvar­na Au­to­mower 315X -ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­ri leik­kaa jo­pa 1 600 ne­liön ko­koi­sen nur­mi­kon. Ko­ne mah­tuu ah­tai­siin paikkoihin, toi­mii epä­ta­sai­ses­sa maas­tos­sa ja pys­tyy nouse­maan mä­kiä, joi­den jyrk­kyys on jo­pa 40 pro­sent­tia.

Ko­ne on hil­jai­nen. Sen me­lu­ta­so on vain 58 de­si­be­liä, mi­kä vas­taa tavallista pu­he­ään­tä. Ak­ku la­tau­tuu täy­teen tun­nis­sa. Ruo­hon­leik­ku­ri mak­saa noin 2300 eu­roa. www.husqvar­na.fi

Ka­peat etu­va­lot nä­ky­vät sel­väs­ti pi­meäs­sä, jo­ten leik­ku­ri on ai­na help­po löy­tää.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.