Va­lit­se oi­kea saha ja te­rä ma­te­ri­aa­lin mu­kaan

Tee Itse - - TESTI -

Pai­ne­kyl­läs­tet­ty puu on usein mär­kää, jo­ten sen sa­haa­mi­seen tar­vi­taan iso­ham­pai­nen saha. Lii­an pie­ni­ham­pai­sel­la sa­hal­la on vai­kea sa­ha­ta eten­kin puun syi­den suun­tai­ses­ti.

Pie­ni­ham­pai­nen te­rä so­pii eten­kin ma­hon­gin ja tam­men kal­tai­sil­le ko­vil­le puil­le. Myös kat­kai­susirk­ke­liin kan­nat­taa hank­kia pie­ni­ham­pai­nen te­rä ko­via pui­ta var­ten. Ma­hon­ki­lis­tan voi sa­ha­ta myös rau­ta­sa­hal­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.