Sa­haa lo­put osat

Tee Itse - - TESTI -

Sää­dä kään­tö­kul­ma

sa­maan kul­maan poh­jan (A1) kans­sa. Kul­ma on noin 42 as­tet­ta. Sa­maa kul­maa tar­vi­taan myö­hem­min nurk­ka­kol­mioi­den (E) sa­haa­mi­seen.

Sa­haa nurk­ka­kol­miot (E).

Sää­dä sa­haus­pöy­tä 45 as­teen kul­maan ja kal­lis­ta te­rä kään­tö­kul­man mu­kaan noin 42 as­tee­seen.

Sa­haa py­ra­mi­din tol­pat (D)

kaa­va­ku­van mu­kaan. Voit piir­tää tolp­pien muo­don aluk­si puu­le­vyl­le tai pah­vil­le, jot­ta kul­mis­ta tu­lee var­mas­ti so­pi­vat.

2 E

3 DDD3,5

1 A1

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.