ISOT REIÄT

Tee Itse - - PERUS ASIAT -

1 Piir­rä reiän ym­pä­ril­le ne­liön­muo­toi­nen alue ja leik­kaa pa­la­nen ir­ti kä­si­sa­hal­la. Pi­dä sa­haa 45–60 as­teen kul­mas­sa. Voit käyt­tää myös mat­to­veis­tä.

2 Sa­haa le­vys­tä pa­la, jo­ka on 2–3 mil­liä pie­nem­pi kuin rei­kä. Veis­tä pa­lan reu­nat viis­toik­si veit­sel­lä, jot­ta reu­noil­le jää ti­laa ta­soit­teel­le.

3 Lii­maa reiän reu­noil­le ri­man­pät­kät. Tee pät­kis­tä 10 sent­tiä rei­kää pi­dem­mät. Piir­rä ri­maan vii­vat vii­den sen­tin pää­hän mo­lem­mis­ta päis­tä.

4 Leik­kaa lasikuitut­apetti va­ro­vas­ti poik­ki, jot­ta reu­nas­ta tu­lee suo­ra. Hio la­si­kui­tu- ja liis­te­ri­jää­mät pois, jot­ta uusi ta­pet­ti tart­tuu kun­nol­la kiin­ni.

5 Leik­kaa reiän reu­nat siis­teik­si jo­ka puo­lel­ta ja ruu­vaa ri­mat kiin­ni 3,5x35 mil­lin kip­si­le­vy­ruu­veil­la. Kiin­ni­tä kum­pi­kin ri­ma 3–4 ruu­vil­la.

6 Kiin­ni­tä le­vyn­pa­la­nen kum­paan­kin ri­maan 2–3 ruu­vil­la. Pi­dä huo­li, et­tei­vät ruu­vin­kan­nat me­ne kip­si­le­vyn pin­ta­pah­vin lä­pi.

7 Le­vi­tä le­vyn pääl­le rei­lus­ti ta­soi­tet­ta. Käy­tä laa­du­kas­ta ta­soi­tet­ta, jo­ka ei va­joa ko­vin pal­jon. Se vä­hen­tää ta­soi­tus­ja hio­mis­ker­to­ja.

8 Hio kui­vu­nut ta­soi­te hio­ma­pa­pe­ril­la. Jos asen­nat sei­nään la­si­kui­tu­ta­pe­tin, hio seinä aluk­si koon 60 ja sit­ten koon 120 hio­ma­pa­pe­ril­la. Jos maa­laat seinän, käy­tä jy­vä­ko­ko­ja 180–240.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.