Il­mai­nen pää­sy mil­loin ta­han­sa

Uu­den Tee It­sen ti­laa­ja­na saat kaik­kien di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jem­me käyt­tö­oi­keu­den.

Tee Itse - - PERUS ASIAT -

Ra­ken­nusoh­jeet

Aiot­ko ra­ken­taa au­to­ka­tok­sen, vä­li­sei­nän tai keit­tiön? La­taa oh­jeet, jois­sa on • ku­vat eri vai­heis­ta • ra­ken­ne­piir­rok­set • ma­te­ri­aa­li­luet­te­lo • vaikeusast­e

Di­gi­taa­li­set leh­det

Voit lu­kea uutta Tee It­se -leh­teä mis­sä ja mil­loin ta­han­sa. Saa­ta­vil­la iOS- ja Android-lait­teil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.