Kau­han vaih­ta­mi­nen

Tee Itse - - KYSY -

Mi­ni­kai­vu­rin kans­sa voi käyt­tää eri­lai­sia kau­ho­ja ja mui­ta tar­vik­kei­ta. Ta­val­li­sim­mat vä­li­neet ovat kai­va­mi­seen käy­tet­tä­vä ka­pea kau­ha ja leveä etu­le­vy, jo­ta käy­te­tään maan siir­tä­mi­seen ja ta­soit­ta­mi­seen. Mi­ni­kai­vu­riin voi vuok­ra­ta myös ison maa­kai­ran, hy­drau­li­nos­ti­men, kan­to­jyr­si­men tai ison piik­kaus­ko­neen. Kaik­ki tarvikkeet kiin­ni­te­tään puo­miin kah­del­la me­tal­li­tan­gol­la.

1. Ir­ro­ta pul­tit, ota me­tal­li­tan­got pois ja ir­ro­ta kau­ha.

2. Asen­na kau­ha ja työn­nä me­tal­li­tan­got ta­kai­sin. Ki­ris­tä pul­tit uu­des­taan, kun kau­ha on pai­kal­laan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.