VAIHDA ÖLJYT JA BENSAT

Tee Itse - - TESTI -

Ruo­hon­leik­ku­ris­sa ei ole öl­jyn­suo­da­tin­ta, jo­ten öljyt pi­tää vaih­taa jo­ka ke­sä. Suo­dat­ti­men puut­tu­mi­nen tar­koit­taa, et­tä mah­dol­li­set epä­puh­tau­det py­sy­vät öl­jys­sä ja voi­vat va­hin­goit­taa män­tää. Öl­jy on help­po imeä pois tan­kis­ta öl­jy­pum­pul­la. Nii­tä myy­dään ta­val­li­sis­sa rau­ta­kau­pois­sa.

2 2. Ime van­ha öl­jy pois pum­pul­la. Jos ime­mi­nen on han­ka­laa, kään­nä leik­ku­ri toi­sin päin. Täy­tä säi­liö lo­puk­si uu­del­la öl­jyl­lä.

1 1. Pois­ta öl­jy­tik­ku. Öl­jy ime­tään pois sa­maa kaut­ta kuin si­tä li­sä­tään.

4 4. Tyh­jen­nä ruo­hon­leik­ku­ri van­has­ta ben­sas­ta, jos olet käyt­tä­nyt ko­net­ta vii­mek­si vii­me ke­sä­nä. Älä käy­tä sa­maa pump­pua kuin öl­jyn ime­mi­seen, jot­ta ben­sa­tank­kiin ei me­ne öl­jyä.

3 3. Kaa­da van­ha öl­jy tii­vii­seen as­ti­aan ja vie se kier­rä­tys­pis­teel­le. Älä lai­ta öl­jyä ta­val­lis­ten ros­kien se­kaan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.