VAIHDA VAN­HA VAI­JE­RI

Tee Itse - - TESTI -

Kaa­su­vai­je­ri saat­taa men­nä poik­ki tai ku­lua puh­ki ajan ku­lues­sa. Jos vai­je­rin pääs­sä on kiin­ni juo­tet­tu eri­kois­lii­tin, van­han joh­don ti­lal­le pi­tää os­taa eri­kois­va­rao­sa. Jos vai­je­ris­sa on ta­val­li­nen pää, sen ti­lal­le voi asen­taa pyö­rän jar­ru­vai­je­rin.

1 1. Kiin­ni­tä uusi vai­je­ri ai­saan nip­pusi­teil­lä, kun olet ir­rot­ta­nut van­han vai­je­rin.

2 Pää 2. Ruu­vaa pää kiin­ni vai­je­riin. Sen jäl­keen voit kiin­nit­tää uu­den vai­je­rin kaa­su­kah­vaan ja ko­nee­seen.

Moot­to­rin kier­rok­sia on vai­kea sää­del­lä, jos vai­je­ri on poik­ki.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.