LA­PIO

Tee Itse - - TESTI -

La­pio­ta toi­mii te­hok­kaas­ti vain sii­nä ta­pauk­ses­sa, et­tä sen kär­ki on tar­peek­si te­rä­vä. Vas­ta hiot­tu la­pio leik­kaa ruo­hoa ja pen­sai­den juu­ria kuin veit­si voi­ta. Täl­lä si­vul­la näy­te­tään, mi­ten hiot la­pion te­rä­väk­si. Muis­ta öl­jy­tä la­pion kär­ki te­roit­ta­mi­sen jäl­keen, jot­ta se pysyy kun­nos­sa pit­kään.

2. Oikaise pa­him­mat lom­mot ja ko­hou­mat va­sa­ral­la. Kiin­ni­tä la­pio ruu­vi­penk­kiin ja lyö la­pio suo­rak­si isol­la va­sa­ral­la. 2

1. Puh­dis­ta la­pio ruos­tees­ta ja mul­las­ta. Se on help­poa te­räs­har­jal­la. Voit käyt­tää puh­dis­ta­mi­seen myös räl­läk­kään kiin­ni­tet­tä­vää har­jaa. 1

4. Hio myös la­pion toi­nen puo­li kul­ma­hio­ma­ko­neel­la. Kär­jen pi­tää ol­la mel­ko te­rä­vä, mut­ta lii­an te­rä­vä kär­ki sär­kyy helposti ja muut­tuu uu­des­taan lom­moi­sek­si. 4

3 Muis­ta käyt­tää oi­ke­aa hio­ma­laik­kaa. 3. Hio kul­ma­hio­ma­ko­neel­la, kun la­pio on kun­nol­la kiin­ni ruu­vi­pen­kis­sä. Käy­tä la­mel­li­laik­kaa tai hio­ma­laik­kaa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.