Johda ve­si pois

Tee Itse - - TESTI -

Mo­net ul­ko­na ole­vat puu­ra­ken­teet kas­tu­vat väis­tä­mät­tä. Kos­teu­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja voi kui­ten­kin vä­hen­tää oh­jaa­mal­la ve­den maa­han mah­dol­li­sim­man no­peas­ti. Täs­sä ju­tus­sa esi­tel­lään hy­viä vink­ke­jä, joil­la eh­käi­set puu­ra­ken­tei­den kas­tu­mis­ta ja ra­ken­nat si­ten, et­tä puut kui­vu­vat mah­dol­li­sim­man no­peas­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.