MOOT­TO­RI­SA­HA

Tee Itse - - TESTI -

Moot­to­ri­sa­han te­rä­ket­jua ei ir­ro­te­ta te­roit­ta­mis­ta var­ten, mut­ta ket­ju pi­tää lu­ki­ta pai­kal­leen en­nen vii­laa­mis­ta. Met­säs­sä ket­jun voi te­roit­taa sa­haa­mal­la puu­hun lo­ven ja pai­na­mal­la ket­jun kiin­ni sii­hen. Ket­ju on help­po hioa vers­taas­sa kiin­nit­tä­mäl­lä laip­pa ja ket­ju ruu­vin­penk­kiin kah­den puu­ka­pu­lan vä­liin. Vii­laa on pi­det­tä­vä oikeassa asen­nos­sa. Se on­nis­tuu helposti noin 15 eu­ron hin­tai­sen vii­laus­tuen avul­la. Pyö­rö­vii­lan hal­kai­si­jan pi­tää so­pia ket­jun ham­pai­den ko­koon. Aloi­tus­koh­ta kan­nat­taa mer­ki­tä ket­juun tus­sil­la.

2 Ham­mas Mu­ha­ham­mas 2. Te­roi­ta kir­ves ve­si­hio­ma­ki­vel­lä, jo­ka on ol­lut ve­des­sä 10 mi­nuut­tia. Lii­kut­te­le kir­veen te­rää kier­to­liik­keel­lä, kun­nes se on te­rä­vä. 2. Tar­kis­ta mu­ha­ham­pai­den kor­keus. Mu­ha­ham­pai­den pi­tää ol­la 10 pro­sent­tia ly­hyem­piä kuin leik­kaa­vien ham­pai­den. Ase­ta ham­pai­den pääl­le vii­voi­tin tai muu suo­ra esi­ne ja tar­kis­ta, et­tei­vät mu­ha­ham­paat ole lii­an kor­kei­ta. Voit ly­hen­tää mu­ha­ham­pai­ta lat­ta­vii­lal­la.

1 1. Tee vii­lal­la 2–3 pit­kää ja ta­sais­ta työn­töä. Pai­na vii­laa leik­kaus­pin­taa vas­ten ja käy­tä vii­laus­tu­kea, jot­ta kul­ma pysyy oi­kea­na. Vii­laa kaik­kia ham­pai­ta yh­tä mon­ta ker­taa, jot­ta niis­tä tu­lee sa­man­lai­set. Mer­kit­se aloi­tus­koh­ta tus­sil­la, jot­ta tie­dät, mil­loin olet vii­lan­nut ko­ko ket­jun.

1 1. Hio isot ko­lot pois penk­ki­hio­ma­ko­neel­la. Pi­dä te­rää 20–25 as­teen kul­mas­sa ja lii­kut­te­le si­tä edes­ta­kai­sin penk­ki­hio­ma­ko­neen te­rää vas­ten.

2

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.