RAIVAUSSAK­SET

Tee Itse - - TESTI -

Tyl­sy­neet raivaussak­set on help­po hioa te­rä­vik­si. Jot­kut sak­set on suun­ni­tel­tu si­ten, et­tä tyl­sy­nyt te­rä on help­po vaih­taa uu­teen. Yleen­sä uutta te­rää ei tarvita, vaan ra­hat kan­nat­taa si­joit­taa hio­ma­ki­veen, jo­ta voi käyt­tää myös sak­sien, veit­sien ja kir­vei­den te­roit­ta­mi­seen.

2 2. Hio te­rät mo­lem­mil­ta puo­lil­ta. Hio­ma­ki­ves­sä on yleen­sä kak­si hio­ma­pin­taa. Aloi­ta kar­keam­mal­la puo­lel­la ja vii­meis­te­le pin­ta si­leäm­mäl­lä. Öl­jyä sak­set, en­nen kuin ko­koat ne uu­del­leen.

1 1. Ir­ro­ta ruu­vi, jot­ta saat te­rät ir­ti toi­sis­taan. Sii­hen tar­vi­taan yleen­sä kuusio­ko­loa­vain tai torx­ruu­vaus­kär­ki.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.