Jä­tä lau­to­jen vä­liin pie­net raot

Tee Itse - - TESTI -

Te­ras­si­lau­to­ja ei saa kos­kaan asen­taa kyl­ki kyl­keen, vaan lau­to­jen vä­liin pi­tää jät­tää vä­hin­tään vii­si mil­liä le­veät raot. Sil­loin ve­si pää­see va­lu­maan lau­to­jen vä­lis­tä ja puu mah­tuu laa­je­ne­maan kos­teal­la sääl­lä.

Pää­tä ra­ko­jen le­veys sen mu­kaan, ovat­ko lau­dat asen­nus­het­kel­lä kui­via vai kos­tei­ta. Kos­teat lau­dat ku­tis­tu­vat kui­vues­saan, jo­ten ne voi asen­taa ti­heäm­min kuin kui­vat lau­dat.

Myös te­ras­si­lau­to­jen päi­hin kan­nat­taa jät­tää pie­net raot. Jos lau­to­jen vä­lis­sä on vain pa­rin mil­lin ra­ko, ve­si ke­rään­tyy sau­maan ja la­hot­taa puu­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.