■ AMMATTIPIS­TIN

Tee Itse - - UUTTA -

Milwau­keen ak­ku­pis­to­sa­ha on pe­rin­teis­tä sau­va­mal­lia.

TYÖKALUT Milwau­kee M18 FBJS-502X on ak­ku­käyt­töi­nen pis­to­sa­ha, jo­ka on niin sa­not­tua sau­va­mal­lia. Sau­va­mal­lin te­rä on help­po näh­dä, ja sa­haa voi käyt­tää myös ylö­sa­lai­sin. Milwau­keen saha on eri­koi­suus, sil­lä suu­rin osa uusis­ta pis­to­sa­hois­ta on san­ka­mal­lia. Sa­han huip­pu­no­peus on 3500 is­kua mi­nuu­tis­sa. Vii­den am­pee­ri­tun­nin akun kans­sa sa­hal­la voi sa­ha­ta 32 met­riä 19 mil­liä pak­sua la­mi­naat­ti­le­vyä. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa, et­tä sa­hal­la voi työs­ken­nel­lä ko­ko päi­vän yh­del­lä täy­teen la­da­tul­la akul­la.

Milwau­keen pis­to­sa­ha mak­saa noin

550 eu­roa la­tu­rin ja kah­den 5 Ah akun kans­sa.

fi.milwau­kee­tool.eu

PICA DRY -MERKINTÄKY­NÄÄN ON SAA­TA­VIL­LA ERI­VÄ­RI­SIÄ LYIJYJÄ, JOT­KA TE­KE­VÄT SELKEITÄ MERKINTÖJÄ PAPERIIN, KIPSILEVYY­N, TII­LEEN, BE­TO­NIIN JA PUU­HUN. KORKISSA ON TEROITIN, JO­TEN KYNÄT ON HELP­PO PI­TÄÄ HY­VÄS­SÄ TE­RÄS­SÄ. HIN­TA NOIN 10 EU­ROA. www.too­lout­let.fi

Bo­dy grip-kah­vas­ta on help­po pi­tää kiin­ni, kun saha on ylö­sa­lai­sin. Te­rä on help­po vaih­taa il­man työ­ka­lu­ja ve­tä­mäl­lä muo­vi­san­gas­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.