KIPSILAAST­IN HYVÄT OMI­NAI­SUU­DET

Tee Itse - - KYSY -

Kip­si on luon­nol­li­nen ki­vi­ma­te­ri­aa­li, jo­ka hi­das­taa tu­len le­viä­mis­tä ja kes­tää erit­täin ko­vaa kuu­muut­ta.

Toi­sin sa­noen kip­si ei pa­la. Li­säk­si kip­si­laas­til­la pin­noi­tet­tu seinä on il­ma­tii­vis ja pai­na­va. Se tar­koit­taa, et­tä kip­si­sei­nät eris­tä­vät te­hok­kaas­ti ään­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.