Ra­ken­na pen­kit

Tee Itse - - TEEMA: PIHAKIVEYS -

Te­ras­sin reu­noil­le ra­ken­ne­taan kak­si penk­kiä, jot­ta nuo­tion ym­pä­ril­lä on mu­ka­va is­tua. Pen­kin is­tuin teh­dään lii­ma­puu­pal­keis­ta ja ja­lat kah­des­ta reu­na­ki­ves­tä. Ki­vet ja pal­kit lii­ma­taan yh­teen, jot­ta ne py­sy­vät var­mas­ti pai­koil­laan.

1. Hio pal­kit ta­sai­sik­si. Pi­dä hio­ma­ko­ne ko­ko ajan liik­kees­sä, jot­ta se ei rou­hi puu­hun ko­lo­ja.

2. Kä­sit­te­le puu aluk­si poh­jus­tusöl­jyl­lä. An­na sen kui­vua ja le­vi­tä pääl­le kuul­lo­tet­ta, jot­ta penk­ki kes­tää sää­tä.

3. La­pioi so­ra pois pen­kin jal­ko­jen al­ta, jot­ta voit asen­taa reu­na­ki­vet tu­ke­vas­ti ja suo­raan. Upo­ta reu­na­ki­vet asen­nus­hiek­kaan. Tar­kis­ta, et­tä ki­vet ovat suo­ras­sa.

4. Asen­na toi­sen ja­lan ki­vi. Tar­kis­ta, et­tä jal­ko­jen vä­li­nen etäi­syys on so­pi­va ja ja­lat ovat suo­ras­sa. Täs­tä pen­kis­tä teh­dään 130 sent­tiä pit­kä, jo­ten so­pi­va jal­ko­jen etäi­syys on yk­si met­ri.

5. Asen­na jal­ko­jen ylem­mät ki­vet. Lii­maa ki­vet kiin­ni alem­piin ki­viin ki­vi­lii­mal­la. Tar­kis­ta, et­tä ja­lat py­sy­vät suo­ras­sa. Pyy­hi yli­mää­räi­nen lii­ma pois kos­teal­la sie­nel­lä.

6. Le­vi­tä lii­maa ylem­pään ki­veen ja lii­maa lii­ma­puu­palk­ki tu­ke­vas­ti kiin­ni jal­koi­hin.

Penk­ki on käyt­tö­val­mis, kun lii­ma on kui­vu­nut.

3 4 Lii­ma­puu­pal­kis­ta tu­lee hy­vä penk­ki. Hio palk­ki ja kä­sit­te­le se kuul­lot­teel­la, jot­ta puu kes­tää sää­tä. 1

5 6

2

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.