UUTTA.

Black+Dec­ke­rin uu­des­sa is­ku­po­ra­ko­nees­sa on sää­det­tä­vä no­peus ja pal­jon ki­ris­tys­voi­maa.

Tee Itse - - CONTENTS -

Työ­ka­lu­ja, ma­te­ri­aa­le­ja, tek­niik­kaa, tut­ki­mus­ta ja tren­de­jä.

TYÖKALUT Et­sit­kö is­ku­po­ra­ko­net­ta, jo­ka pys­tyy vä­hän kaik­keen? Pys­tyt­kö elä­mään vir­ta­joh­don kans­sa? Sii­nä ta­pauk­ses­sa Black+Dec­ker BEH200 on hy­vä vaih­toeh­to.

Ko­nees­sa on riit­tä­väs­ti vään­tö­voi­maa, ja sää­det­tä­vä no­peus so­pii hy­vin ruu­vaa­mi­seen. Ko­nees­sa on kol­me met­riä pit­kä vir­ta­joh­to.

Säh­kö­ko­neen etu on, et­tei vir­ta lo­pu kos­kaan kes­ken kai­ken. Sii­tä on hyö­tyä esi­mer­kik­si maa­lin ja se­men­tin se­koit­ta­mi­ses­sa ja pit­kään jat­ku­vas­sa po­raa­mi­ses­sa. Kai­ken li­säk­si ko­ne on edul­li­nen, sil­lä se mak­saa noin 65 eu­roa.

www.blac­kand­dec­ker.fi

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.