Ai­nut­laa­tui­nen hyl­ly.

Mi­tä le­vyn­pa­la­sil­le pi­täi­si teh­dä? Polt­taa ta­kas­sa vai heit­tää me­ne­mään? Ei, vaan niis­tä pi­tää teh­dä jo­tain! Näy­täm­me, mi­ten ra­ken­nat no­peas­ti pie­nen ja kä­te­vän hyl­lyn.

Tee Itse - - CONTENTS -

Teh­ty le­vyn­jä­mis­tä ja koot­tu la­mel­leil­la.

Jo­kai­nen ra­ken­ta­ja on jos­kus miet­ti­nyt, mi­tä yli­mää­räi­sil­le puun­pa­la­sil­le pi­täi­si teh­dä. Li­kai­set lau­dan­pät­kät on sa­ma polt­taa, mut­ta siis­teil­le le­vyn­kap­pa­leil­le on pa­rem­paa­kin käyt­töä. Pää­tim­me ra­ken­taa tam­mi­pöy­tä­le­vyn jä­mä­pa­lois­ta siis­tin ja tyy­lik­kään hyl­lyn sa­vu­pii­pun ym­pä­ril­le. Kai­kis­sa ko­deis­sa ei ole sa­man­lais­ta nurk­kaus­ta, mut­ta voit so­vel­taa oh­jei­ta ja sää­tää mit­to­ja omien tar­pei­de­si mu­kaan. Tä­mä hyl­ly on help­po ra­ken­taa, sil­lä sii­hen tar­vi­taan vain muu­ta­ma le­vyn­pa­la­nen. Kaik­ki lii­tok­set ja kiin­nik­keet jää­vät pii­loon, jo­ten hyl­lys­tä tu­lee tyy­lik­kään ja ke­vyen nä­köi­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.