PERUSASIAT.

Tee Itse - - CONTENTS -

Kak­si au­kea­maa tek­niik­kaa ja ma­te­ri­aa­le­ja.

Te­ras­si- ja lat­tia­lau­dat voi kiin­nit­tää il­man nä­ky­viä ruu­ve­ja puu­tulp­pien avul­la. Puu­tul­pat luo­vat me­rel­lis­tä tun­nel­maa ja saavat lat­tian näyt­tä­mään ai­nut­laa­tui­sel­ta. Ruu­vin­rei­kien po­raa­mi­nen ja puu­tulp­pien te­ke­mi­nen on hi­das­ta, mut­ta lop­pu­tu­los näyt­tää to­del­la upeal­ta.

VII­MEIS­TE­LY: Tul­pat erot­tu­vat lau­dois­ta sel­vem­min, jos nii­den vuo­si­ren­kaat osoit­ta­vat eri suun­tiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.