Di­gi­sau­na kai­kil­le ais­teil­le

Har­vian Sen­tio-mal­lis­to on yh­dis­tel­mä pe­rin­teis­tä sau­naa ja kyl­py­lä­tun­nel­maa. Hyb­ri­di­sau­nas­sa voi ot­taa löy­lyt ja hio­ta inf­ra­pu­na­lamp­pu­jen va­los­sa.

Tee Itse - - UUTTA -

SAUNA Har­vian Sen­tio-mal­lis­to vas­taa sau­no­jien nouse­vaan vaa­ti­mus­ta­soon mo­niais­til­li­sel­la elä­myk­sel­lä ja di­gi­taa­li­ses­ti sää­det­tä­vil­lä lait­teil­la.

Luk­sus­mal­lis­ton kiu­kaat läm­piä­vät äly­pu­he­lin­so­vel­luk­sel­la, kos­teut­ta ja läm­pö­ti­laa sää­del­lään tar­kas­ti oh­jain­kes­kuk­ses­ta ja tun­nel­ma­va­lot pan­naan pääl­le hi­pai­se­mal­la. Sau­naan voi saa­da huip­pu­luo­kan ää­nen­tois­ton, ja pa­ket­tiin kuu­luu myös löy­ly­tuok­su­ja.

Concept R Mi­ni Com­bi -kiu­kaas­sa on käy­tet­ty kol­mi­kuo­ri­tek­no­lo­gi­aa, jon­ka an­sios­ta sen pin­ta kuu­me­nee ta­val­lis­ta vä­hem­män. De­sig­nis­taan pal­kit­tu kiu­as on suun­ni­tel­tu si­ten, et­tä sen voi asen­taa vaik­ka kes­kel­le sau­naa. www.har­via.fi

Jo­ka puo­lel­ta tyy­lik­kään Concept R Mi­ni Com­bi -kiu­kaan voi asen­taa vaik­ka kes­kel­le sau­naa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.