Mo­ti­va va­roit­taa re­mont­tien ko­ti­myy­jis­tä.

Tee Itse - - UUTTA -

Ener­gia­neu­von­taa te­ke­vä Mo­ti­va ke­hot­taa ku­lut­ta­jia pi­tä­mään pin­tan­sa ovel­ta ovel­le re­mont­te­ja myy­vien yri­tys­ten kans­sa. Tar­jouk­set kan­nat­taa laa­tia it­se ja lä­het­tää useal­le yri­tyk­sel­le ver­tai­lu­poh­jan saa­mi­sek­si. Läh­de: Mo­ti­va.fi

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.