Pen­sas­leik­ku­ri ja trim­me­ri sa­mas­sa

Tee Itse - - UUTTA -

PIHATYÖKAL­UT Unoh­da trim­me­rin, moot­to­ri­sa­han ja pen­sas­leik­ku­rin os­ta­mi­nen. Milwau­keen uu­des­sa 18 vol­tin mo­ni­toi­mit­rim­me­ris­sä on mon­ta ko­net­ta sa­mas­sa pa­ke­tis­sa.

Työ­ka­lu koos­tuu moot­to­rio­sas­ta ja sii­hen lii­tet­tä­vis­tä tar­vik­keis­ta. Leik­kaus­päi­tä voi os­taa ja liit­tää ko­neen pa­rik­si tar­peen mu­kaan.

Ko­neen moot­to­ri kiih­tyy mak­si­mi­no­peu­teen­sa al­le se­kun­nis­sa. Pen­sas­leik­ku­rin pää kään­tyy 270 as­tet­ta, jo­ten te­rä on help­po pi­tää so­pi­vas­sa leik­kaus­kul­mas­sa. Te­rä leik­kaa enin­tään 2,5 sent­tiä pak­su­ja ok­sia, ja leik­ku­rin mu­ka­na tu­lee hyö­dyl­li­nen te­rän­suo­jus.

Milwau­kee M18 FOPH mak­saa noin

900 eu­roa pen­sas­leik­ku­rin, kah­den 4 Ah akun ja la­tu­rin kans­sa.

www.milwau­kee­tool.fi

HULTAFORSI­N TALMETERRU­LLAMITAN PÄÄSSÄ ON PIE­NI TE­RÄ, JOLLA VOI LEIKATA MUUN MUAS­SA KIPSILEVYJ­Ä. 3-METRINEN TALMETER-MITTA MAK­SAA NOIN 30 EU­ROA. www.hul­ta­fors.fi

Jat­ko­var­ren

avul­la voi leikata pui­ta ja pen­sai­ta, joi­den kar­si­mi­seen tar­vi­taan yleen­sä tik­kaat.

Työ­ka­lun var­teen voi os­taa met­rin pi­tui­sen jat­ko­pa­lan noin 100 eu­rol­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.