Pys­ty­tä tol­pat ja va­la ne maa­han

Tee Itse - - KYSY -

Ka­tok­ses­sa on mon­ta fik­sua yk­si­tyis­koh­taa. Yk­si niis­tä ovat tol­pat, jot­ka pys­ty­te­tään te­ras­sin reu­nan si­sä­puo­lel­le. Si­ten ra­ken­tees­tä tu­lee siis­ti ja tyy­li­käs.

Ka­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen aloi­te­taan ir­rot­ta­mal­la kak­si uloin­ta te­ras­si­lau­taa tolp­pien tiel­tä. Mit­taa tolp­pien pai­kat huo­lel­li­ses­ti, jot­ta ne so­pi­vat kat­to­palk­kien ja­koon.

4 Ase­ta en­sim­mäi­nen tolp­pa (A) kuop­paan ja kaa­da poh­jal­le 10 sent­tiä be­to­nia. Tii­vis­tä be­to­ni lau­dal­la. Kaa­da pääl­le 40 sent­tiä hiek­kaa, li­sää toi­nen 10 sen­tin ker­ros be­to­nia, tii­vis­tä ja täy­tä kuop­pa ko­ko­naan hie­kal­la. Var­mis­ta, et­tä tolp­pa on suo­ras­sa sy­vyys- ja le­veys­suun­nas­sa. Tii­vis­tä be­to­ni ja hiek­ka lau­dal­la tai muul­la esi­neel­lä, jo­ka so­pii tol­pan ja te­ras­si­lau­dan vä­liin.

2 Tee maa­kai­ral­la noin 90 sent­tiä sy­vät kuo­pat tolp­pien koh­dal­le. Har­kit­se te­ras­sin run­ko­lank­ku­jen kat­kai­se­mis­ta, jos ne ovat tolp­pien tiel­lä. Tue run­ko­lan­kut, ennen kuin sa­haat ne poik­ki.

3 Se­koi­ta be­to­ni 1 osas­ta se­ment­tiä ja 6 osas­ta va­lu­hiek­kaa. Li­sää hie­man vet­tä. Be­to­nin koos­tu­muk­sen pi­tää muis­tut­taa kos­te­aa mul­taa. Se­koi­ta be­to­ni kun­nol­la po­ra­ko­neel­la ja vis­pi­läl­lä.

1 Ir­ro­ta va­ro­vas­ti kak­si reu­nim­mais­ta te­ras­si­lau­taa, jot­ta pää­set kai­va­maan kuo­pat tolp­pia var­ten. Va­ro, et­tei­vät lau­dat me­ne rik­ki. Nii­tä tar­vi­taan myö­hem­min.

6 Tar­kis­ta kaik­kien tolp­pien suo­ruus va­tu­pas­sil­la sy­vyys­ ja le­veys­suun­nas­sa. Jos tol­pat ovat vi­nos­sa, oi­kai­se ne ja tii­vis­tä maa uu­del­leen.

7 Tue tol­pat suo­raan lau­doil­la tai ri­moil­la. An­na be­to­nin ko­vet­tua vuo­ro­kau­den ajan ja pi­dä hy­vin an­sait­tu va­paa­il­ta.

5 Asen­na lo­put tol­pat (A) sa­mal­la ta­val­la. Var­mis­ta, et­tä tol­pat ei­vät osu kat­to­palk­kien koh­dal­le

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.