Asen­na poik­ki­pal­kit ja kat­to­pal­kit

Tee Itse - - KYSY -

Be­to­ni on nyt ko­vet­tu­nut, ja tol­pat ovat pys­ty­suo­ras­sa. On ai­ka aloit­taa ura­kan toi­nen osa eli asen­taa etu­palk­ki (B), ta­ka­palk­ki (E) ja kat­to­pal­kit (C + D). Aluk­si asen­ne­taan etu­palk­ki se­kä reu­nim­mai­set ja kes­kim­mäi­nen kat­to­palk­ki. Lo­put kat­to­pal­kit asen­ne­taan myö­hem­min.

Jos ta­los­sa­si on sa­man­lai­nen räys­täs kuin tässä, veis­tä palk­kien päät si­ten, et­tä ne so­pi­vat räys­tään muo­toi­hin.

2 Muis­ta jät­tää ka­tok­sen pääl­le sen ver­ran ti­laa, et­tä va­lo­ka­te mah­tuu räys­tään al­le. Asen­na palk­ki (E) ta­lon sei­nään. Tä­män pal­kin ala­pin­ta on 220 sent­tiä te­ras­sin ylä­puo­lel­la. Ka­tos on yh­tä le­veä kuin te­ras­si eli 391,5 sent­tiä tol­pan ul­ko­reu­nas­ta toi­sen tol­pan ul­ko­reu­naan. Sei­nään kiin­ni­tet­tä­vä lank­ku on 98 mil­liä kor­kea. 198 mil­lin lank­ku so­pii ta­ka­pal­kik­si vä­hin­tään yh­tä hy­vin.

1 Pu­ris­ta etu­palk­ki vä­li­kai­kai­ses­ti kiin­ni tolp­piin pu­ris­ti­mil­la. Pu­ris­ta etu­palk­ki (B) kiin­ni tolp­piin ku­ta­kuin­kin oi­ke­aan kor­keu­teen. Pal­kin kor­keut­ta on help­po hie­no­sää­tää myö­hem­min pu­ris­tin­ten avul­la.

Vah­vis­ta palk­kien (C) ja ta­ka­pal­kin (E) vä­li­nen lii­tos 90x90x2,5 mil­lin kul­ma­rau­doil­la. 5 Ruu­vaa reu­nim­mai­set pal­kit (C) kiin­ni ta­ka­pal­kin (E) päi­hin kah­del­la 5,0x100 mil­lin ruu­vil­la.

3 Po­raa tii­liin, älä sau­moi­hin. Mit­taa kun­nol­la, ennen kuin aloi­tat. Kiin­ni­tä palk­ki sei­nään 7,5 mil­lin ank­ku­reil­la noin puo­len met­rin vä­lein.

4 Piir­rä räys­tään muo­to lau­taan ja ko­pioi mi­tat reu­nim­mai­siin palk­kei­hin (C). Sa­haa tar­kas­ti, jot­ta pal­kit pai­nu­vat tii­viis­ti sei­nää vas­ten.

Voit nos­taa palk­kien pääl­le poik­ki­lan­kun ja käyt­tää si­tä va­tu­pas­sin alus­ta­na. 6 Tar­kis­ta, et­tä reu­nim­mai­set pal­kit (C) ovat yh­tä kor­keal­la. Käy­tä va­tu­pas­sia ja sää­dä kor­keut­ta nos­ta­mal­la tai las­ke­mal­la etu­palk­kia.

7 Ruu­vaa pal­kit (C) kiin­ni tolp­piin (A) nel­jäl­lä 5,0x100 mil­lin ruu­vil­la. Muis­ta, et­tä ka­tok­sen pi­tää kal­lis­tua ulos­päin vä­hin­tään sen ver­ran kuin va­lo­ka­te­val­mis­ta­ja suo­sit­te­lee. Kiin­ni­tys­ruu­vit kan­nat­taa asen­taa puo­liym­py­rän muo­toon, sil­lä pääl­lek­käin asen­ne­tut ruu­vit hei­ken­tä­vät puu­ta.

8 Asen­na palk­ki­ken­gät lin­ja­lan­gan avul­la. Asen­na palk­ki­ken­gät kes­ki­palk­kien koh­dal­le. Tässä palk­kiin (E) asen­ne­taan kol­me 45x88 mil­lin palk­ki­ken­kää 5 mil­lin nau­la­le­vy­ruu­veil­la.

11 Maa­laa palk­kien ylä­puo­li, ennen kuin asen­nat va­lo­kat­teet. Ruu­vaa kaik­ki kes­ki­pal­kit (D) kiin­ni etu­palk­kiin (B) kah­del­la 5,0x100 mil­lin ruu­vil­la. Kes­kim­mäi­sen tol­pan (A) pää on sa­hat­tu vi­nok­si, jot­ta se so­pii pal­kin al­le.

9 Käy­tä palk­ki­ken­kää apu­na lo­vien te­ke­mi­ses­sä. Sa­haa palk­kien (D) päät viis­toik­si ja tee ala­puo­lel­le palk­ki­ken­kiin so­pi­vat lo­vet. Sa­haa myös pal­kin ala­pää viis­tok­si, jot­ta se yh­dis­tyy siististi etu­palk­kiin (B).

10 Asen­na pal­kit (D) palk­ki­ken­kiin. Kiin­ni­tä pal­kit vä­liai­kai­ses­ti etu­palk­kiin (B) yh­del­lä ruu­vil­la. Ruu­vaa seu­raa­vak­si pal­kit kiin­ni palk­ki­ken­kiin 5 mil­lin nau­la­le­vy­ruu­veil­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.