3. ASEN­NA VUORILAUDA­T

Tee Itse - - KYSY -

Sa­haa vuorilauda­t (G) ja kiin­ni­tä ne jo­kai­seen tolp­paan (A) kah­del­la 4,2x56 mil­lin ruu­vil­la. Aloi­ta al­haal­ta ja tar­kis­ta jo­ka kol­man­nen lau­dan jäl­keen, et­tä lau­dat ovat suo­ras­sa. Tee ai­das­ta niin kor­kea, et­tä se toi­mii si­sä­puo­lel­la penk­kien sel­kä­no­ja­na.

Kiin­ni­tä lau­dat jo­kai­seen tolp­paan kah­del­la ruu­vil­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.