6. RA­KEN­NA ISTUIMET/KANNET

Tee Itse - - KYSY -

Te­ras­si on mel­kein val­mis. Nyt on ai­ka teh­dä penk­kien is­tuin­kan­net. Ku­vas­sa nä­kyy, et­tä penkin kan­si on kuusi lau­taa sy­vä. Lau­dat on kiin­ni­tet­ty si­sä­puo­lel­ta le­vyyn (K) ja kol­meen poik­ki­ri­maan. Huo­maa myös, et­tä pit­kät pen­kit on vah­vis­tet­tu kes­kel­tä kah­del­la lau­dal­la (H), jot­ta lau­to­jen toi­nen pää ei jää tyh­jän pääl­le.

Penk­kien puo­li­vä­lis­sä on kak­si tu­ke­vaa poik­ki­lau­taa (H).

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.