SUNGLAZE

(PLAST­MO)

Tee Itse - - KYSY -

SunGlaze-va­lo­kat­teet ovat nel­jä mil­liä pak­su­ja muo­vi­le­vy­jä, jot­ka muis­tut­ta­vat ereh­dyt­tä­väs­ti la­sia. Le­vyt on teh­ty erit­täin vah­vas­ta po­ly­kar­bo­naa­tis­ta. Le­vyn pin­nal­la on vah­vis­ta­va uv-suo­da­tin­kal­vo, jo­ka suo­jaa muo­via au­rin­gon sä­teil­tä. Le­vyt ovat 60 sent­tiä le­vei­tä, ja nii­den reu­nois­sa on pie­net tait­teet, joi­den avul­la le­vyt kiin­ni­te­tään asen­nus­lis­toi­hin. Le­vyt voi pe­ri­aat­tees­sa kiin­nit­tää te­räs­run­koon, mut­ta puu­ruo­tei­siin asen­ta­mi­nen on hel­pom­paa. Kau­pois­sa on eri­pi­tui­sia va­lo­ka­te­le­vy­jä, joi­ta voi sa­ha­ta pie­ni­ham­pai­sel­la sirk­ke­lil­lä tai kä­si­sa­hal­la. Asen­nus: Le­vyt asen­ne­taan alu­mii­nis­ta teh­tyi­hin asen­nus­lis­toi­hin, jot­ka on ruu­vat­tu kiin­ni al­la ole­viin ruo­tei­siin. Va­lo­ka­te­le­vyn kum­mas­sa­kin reu­nas­sa on pie­ni tai­te, jo­ka pai­ne­taan kiin­ni alu­mii­ni­lis­taan. Kun le­vyt ovat pai­koil­laan, sau­man pääl­le ruu­va­taan pääl­lys­lis­ta, jo­ka pi­tää le­vyt aloil­laan. Pääl­lys­lis­tan asen­nus­ruu­vit suo­ja­taan lo­puk­si pei­te­lis­tal­la.

Le­vy­jen reu­no­jen pi­tää yl­tää 10 mil­liä alu­mii­ni­lis­to­jen al­le, sil­lä ne su­pis­tu­vat pak­ka­sel­la. Alu­mii­ni­lis­to­jen päi­hin asen­ne­taan lo­puk­si tul­pat, jot­ta lis­to­jen al­le ei pää­se ros­kia ja li­kaa.

Va­lo­ka­te­le­vyn kum­mal­la­kin puo­lel­la on suo­jaa­va kal­vo. Ala­puo­lel­la ole­va kal­vo pois­te­taan ennen asen­ta­mis­ta ja ylä­puo­lel­la ole­va kal­vo alu­mii­ni­lis­to­jen asen­ta­mi­sen jäl­keen. Älä kä­ve­le va­lo­kat­teen pääl­lä suo­ja­kal­von ir­rot­ta­mi­sen jäl­keen, jot­ta le­vyi­hin ei tu­le naar­mu­ja.

Hin­ta: 58,5x300-sent­ti­nen le­vy mak­saa noin 150 eu­roa.

Jo­kai­seen lii­tok­seen asen­net­ta­vat pääl­lys­lis­tat pi­tä­vät va­lo­kat­teet pai­koil­laan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.