HY­VIN JA NO­PEAS­TI

Kaik­ki puu­pin­nat pi­tää puh­dis­taa huo­lel­li­ses­ti maa­laus­ta­vas­ta riip­pu­mat­ta.

Tee Itse - - KYSY -

✔ Käy­tä le­vän- tai ho­meen­pe­suai­net­ta. Se­kä tuo­reet lau­dat et­tä ai­em­min maa­la­tut pin­nat kan­nat­taa kä­si­tel­lä le­vän- tai ho­meen­pe­suai­neel­la ennen maa­laa­mis­ta. Tuo­ree­seen puu­hun voi tart­tua ho­met­ta jo sa­hal­la, ja van­han maa­lin seas­sa voi kas­vaa mel­kein mi­tä ta­han­sa. Le­vän­pe­suai­neen pi­tää saa­da vai­kut­taa muu­ta­man päi­vän ajan. Nou­da­ta oh­jei­ta ja huuh­te­le liu­os pois puh­taal­la ve­del­lä, jos niin suo­si­tel­laan. Eten­kin vaa­leal­la maa­lil­la kä­si­tel­tä­vät pin­nat pi­tää pes­tä puh­taik­si, jot­ta maa­laa­mi­nen su­juu mah­dol­li­sim­man no­peas­ti ja jäl­ki näyt­tää siis­til­tä.

✔ Le­vi­tä puu­hun kak­si suh­teel­li­sen ohut­ta ker­ros­ta maa­lia tai kuul­lo­tet­ta. Lä­pi­nä­ky­vät ja puo­li­peit­tä­vät kuul­lot­teet ovat usein niin juok­se­via, et­tä ne imey­ty­vät sy­väl­le puu­hun. Sa­mal­la ne ovat tar­peek­si pak­su­ja muo­dos­taak­seen suo­jaa­van ker­rok­sen. Jot­kut kuul­lot­teet toi­mi­vat yh­tä ai­kaa se­kä poh­jus­tusöl­jy­nä et­tä pin­ta­ker­rok­se­na, jo­ka suo­jaa puu­ta kos­teu­del­ta ja au­rin­gon ult­ra­vio­let­ti­sä­teil­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.