ERI­LAI­SIA PI­HA­TII­LIÄ

Tee Itse - - KYSY -

Pi­ha­tii­liä voi ol­la vai­kea erot­taa ta­val­li­sis­ta tii­lis­tä. Ki­viä ei saa kui­ten­kaan se­koit­taa toi­siin­sa.

Pi­ha­tii­let on pol­tet­tu pal­jon ko­vem­mas­sa kuu­muu­des­sa kuin ta­val­li­set tii­let. Polt­to­läm­pö­ti­la te­kee pi­ha­tii­lis­tä yh­tä ko­via kuin be­to­ni. Ko­van kuu­muu­den an­sios­ta pi­ha­tii­let kes­tä­vät sää­tä erit­täin hy­vin. Pi­ha­tii­let kes­tä­vät myös hap­po­ja, öl­jyä ja tie­suo­laa. Sen li­säk­si pi­ha­tii­let ovat ta­sa­vä­ri­siä ko­ko ki­ven pak­suu­del­ta.

Mark­ki­noil­la on pal­jon pi­ha­tii­liä, jois­ta voi teh­dä hy­vin eri­nä­köi­siä pin­to­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.