TESTISSÄ

Tee Itse - - JÄTTITESTI -

Kaik­ki tes­ta­tut ko­neet te­ki­vät siis­tiä jäl­keä, kun ne sai­vat ede­tä omaan tah­tiin­sa. Nii­den no­peu­des­sa oli kui­ten­kin iso­ja ero­ja. Hiom­me pois tus­sil­la piir­re­tyn vii­van ja otim­me ai­kaa.

Hy­vä er­go­no­mia on tär­ke­ää, sil­lä epä­kes­ko­hio­ma­ko­ne tä­ri­see pal­jon. Ar­vioim­me ko­nei­den er­go­no­mi­aa ko­ko tes­tin ajan.

Mit­ta­sim­me myös ko­nei­den me­lu­ta­son, sil­lä ää­ni ja er­go­no­mia rat­kai­se­vat, kuin­ka kau­an ko­neel­la voi työs­ken­nel­lä yh­teen me­noon.

Lo­puk­si kat­soim­me, voi­ko ko­nei­den kier­ros­no­peut­ta ja epä­kes­ko­liik­keen pi­tuut­ta sää­tää työn ja hiot­ta­van ma­te­ri­aa­lin mu­kaan.

NO­PEUS

Hioim­me tus­sin jäl­jet pois MDF-le­vys­tä jy­vä­koon 100 hio­ma­pa­pe­ril­la. An­noim­me ko­nei­den ede­tä rau­has­sa omaan tah­tiin­sa.

ER­GO­NO­MIA

Ar­vioim­me ko­ko tes­tin ajan, kuin­ka help­po ko­nei­ta on käyt­tää ja saa­ko kah­vas­ta hy­vän ot­teen.

ME­LU

Vään­sim­me ko­neet täy­del­le te­hol­le ja mit­ta­sim­me me­lun met­rin pääs­tä. Kor­kein lu­ke­ma kir­jat­tiin tu­lok­sek­si.

TOIMINNOT

Tar­kis­tim­me, voi­ko kier­ros­lu­kua ja epä­kes­ko­ liik­keen pi­tuut­ta sää­tää työn ja hiot­ta­van ma­te­ri­aa­lin mu­kaan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.