Pie­ni ja kä­te­vä

Tee Itse - - JÄTTITESTI -

DEWALT DWE6423 oli tes­tin pie­ni ja ke­vein mal­li, jo­ka so­pii erin­omai­ses­ti pys­ty­suo­ril­le pin­noil­le.

Ko­ne pi­tää pien­tä ään­tä ja tä­ri­see vain vä­hän, jo­ten yli­mää­räis­tä tu­ki­kah­vaa ei tar­vi­ta. Ko­neen ylä­osa on muo­toil­tu kä­den­si­jak­si, ja se on pääl­lys­tet­ty luis­ta­mat­to­mal­la ku­mil­la.

Se riit­tää mai­nios­ti pie­nen ko­neen oh­jaa­mi­seen.

Pö­ly­pus­si ei ve­dä ver­to­ja oi­keal­le pö­ly­ni­mu­ril­le, mut­ta pus­si on yl­lät­tä­vän te­ho­kas. Sa­mal­la se on help­po tyh­jen­tää siististi paik­ko­ja sot­ke­mat­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.