DETALJIT

Tee Itse - - TESTI -

AKUN MERK­KI­VA­LO

Hel­pot­taa ak­ku­vir­ran mää­rän tark­kai­lua. Va­raus­ti­lan merk­ki­va­lo on akus­sa ei­kä ko­nees­sa, jo­ten akun va­rauk­sen voi tar­kis­taa kä­te­väs­ti kiin­nit­tä­mät­tä ak­kua ko­nee­seen.

TYÖ­VA­LO

Työ­va­lo on he­ti akun ylä­puo­lel­la. Alas si­joi­tet­tu työ­va­lo lois­taa oi­ke­aan suun­taan. Se tar­koit­taa, et­tei is­tuk­ka var­jos­ta po­raus­koh­taa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.