Ne­ro­kas kul­ma­työ­ka­lu ra­ken­ta­jal­le

Angle De­sign on am­mat­ti­lai­sen sa­lai­nen ase, jo­ka mit­taa kul­mat ää­rim­mäi­sen tar­kas­ti. Toi­saal­ta työ­ka­lu on niin kal­lis, et­tä si­tää so­pii odot­taa­kin.

Tee Itse - - TESTI - HL

ANGLE DE­SIGN AG101 PIE­NI KULMASETTI

Noin 460 eu­roa www.angle.de­sign/fi

Angle De­sign-kul­ma­työ­ka­lua on erit­täin help­po käyt­tää. Työ­ka­lu no­peut­taa muun muas­sa kip­si- ja las­tu­le­vy­jen sa­haa­mis­ta vi­nois­sa kul­mis­sa. Työ­ka­lu on kui­ten­kin niin kal­lis, et­tä hin­ta kar­kot­taa suu­rim­man osan os­ta­jis­ta.

Kul­ma­työ­ka­lu toi­mii si­ten, et­tä sen pää­kis­ko ase­te­taan le­vyn reu­naan ja tois­ta kis­koa käy­te­tään kä­si­sirk­ke­lin tai upo­tus­sa­han oh­jai­me­na. Kis­ko­jen vä­lis­tä kul­maa on help­po sää­tää pää­kis­kos­sa ole­vien lu­ku­jen pe­rus­teel­la, sil­lä ne näyt­tä­vät leik­kaus­kul­man sel­keäs­ti.

Angle De­sign on epäi­le­mät­tä kä­te­vä ja hy­vin suun­ni­tel­tu työ­ka­lu, jo­ka pa­ran­taa työ­tah­tia ja leik­kaus­tark­kuut­ta. Työ­ka­lu on lu­jaa te­koa, ja sen ko­koa­mi­nen ja sää­tä­mi­nen on­nis­tuu hel­pos­ti il­man työ­ka­lu­ja.

Hin­ta on kui­ten­kin laa­dun mu­kai­nen, jo­ten työ­ka­lu so­pii lä­hin­nä am­mat­ti­lai­sil­le. Pie­nin Angle De­sign -mal­li mak­saa noin 460 eu­roa.

Työ­ka­lua on help­po sää­tää sel­kei­den lu­ku­jen an­sios­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.