Va­lit­se oi­kea ruu­vi

Tee Itse - - TESTI -

Ul­ko­ruu­vien va­lin­nas­sa pi­tää ot­taa huo­mioon muun muas­sa se, käy­te­tään­kö ruu­ve­ja ka­tok­sen al­la tai suo­lai­sen me­ri­ve­den ää­rel­lä. Tär­kein­tä on tie­tys­ti se, min­kä ma­te­ri­aa­lin kans­sa ruu­ve­ja käy­te­tään. Tä­mä tau­luk­ko ker­too, mi­kä ruu­vi so­pii par­hai­ten mi­hin­kin työ­hön.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.