Jyr­si la­mel­lien ko­lot

Tee Itse - - TESTI -

Hyl­lys­tä teh­dään tyy­li­käs ja ke­vyen nä­köi­nen vah­voil­la pii­lo­lii­tok­sil­la.

Pii­lo­lii­tok­set on help­po teh­dä la­mel­li­jyr­si­mel­lä eli le­vy­liit­ti­mel­lä. Ko­ne jyr­sii puu­hun ko­lot, joi­hin asen­ne­taan ka­lus­te­la­mel­lit. Pie­niä puun­pa­lo­ja sa­no­taan myös kek­seik­si.

La­mel­li­jyr­sin mak­saa noin 80 eu­roa.

Jyr­si ko­lot pit­kiin osiin (B + C). Tee toi­seen pää­hän kak­si uraa pää­ty­osien (D) kiin­nit­tä­mis­tä var­ten. Jyr­si reu­naan li­säk­si kak­si uraa vä­lio­saa (A) var­ten.

Jyr­si osien päät. Var­mis­ta, et­tei­vät le­vyt pää­se liik­ku­maan. Pää­ty­osis­ta (D) jyr­si­tään vain toi­nen pää, mut­ta vä­lio­saan (A) teh­dään urat mo­lem­piin päi­hin.

Sää­dä jyr­sin­tä­sy­vyys so­pi­vak­si. Näi­hin le­vyi­hin jyr­si­tään 20 mil­liä sy­vät ko­lot, sil­lä lii­tok­siin käy­te­tään P20-la­mel­le­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.