PO­RAA REIÄT LAU­TOI­HIN

Tee Itse - - PERUSASIAT -

1 Tulp­pien pi­tää ol­la tar­kas­ti suo­ras­sa lin­jas­sa. Piir­rä lin­ja lyi­jy­ky­näl­lä va­tu­pas­sin reu­naa pit­kin ja koh­dis­ta reiät yh­tä kau­as lau­to­jen reu­nois­ta.

2 Pi­dä po­ra­ko­net­ta pys­ty­suo­ras­sa ja po­raa lau­toi­hin noin sen­tin sy­vyi­set reiät ok­sa­te­räl­lä (tässä käy­te­tään 15 mil­lin te­rää). Po­raa reiät run­ko­lank­ku­jen kes­kel­le.

3 Asen­na ruu­vit. Ko­vas­ta ja­lo­puus­ta teh­tyi­hin lau­toi­hin pi­tää po­ra­ta val­miit ruu­vin­reiät. Peh­me­ään puu­hun ei tar­vi­ta val­mii­ta rei­kiä.

Vii­van mu­kaan asen­ne­tut ruu­vit ovat suo­ras­sa ri­vis­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.