ERI­LAI­SIA PALK­KI­KEN­KIÄ

Tee Itse - - PERUSASIAT -

ULKOPUOLIN­EN PALK­KI­KEN­KÄ

Kaik­kein ta­val­li­sin palk­ki­ken­kä. Käy­te­tään yleen­sä sa­maan kor­keu­teen asen­net­ta­vien lank­ku­jen kiin­nit­tä­mi­seen.

VAH­VIS­TET­TU PALK­KI­KEN­KÄ

Ul­ko­puo­li­sen palk­ki­ken­gän vah­vis­tet­tu ver­sio. Käy­te­tään har­voin oma­toi­mi­ra­ken­ta­mi­ses­sa, sil­lä näin jäyk­kää rau­taa tar­vi­taan vain har­voin.

PÄÄTYKANNA­KE, TAITETTU PÄÄ

Yk­si pii­lo­kiin­ni­tys­ta­pa. Pi­tem­pi sii­pi upo­te­taan lank­kuun.

SISÄPUOLIN­EN PALK­KI­KEN­KÄ

Sisäpuolin­en palk­ki­ken­kä on huo­maa­mat­to­mam­pi kuin ulkopuolin­en. Si­sä­puo­li­sen palk­ki­ken­gän voi asen­taa nurk­kaan tai pys­ty­tolp­paan ku­ten tässä.

PÄÄTYKANNA­KE

Tä­tä mal­lia käy­te­tään vain, jos lank­ku pi­tää kiin­nit­tää huo­maa­mat­to­mas­ti toi­seen palk­kiin tai tolp­paan. Vi­noon po­ra­tut ruu­vit te­ke­vät lii­tok­ses­ta lu­jem­man.

PIILOKANNA­KE

Tä­mä rau­ta jää ko­ko­naan pii­loon. Palk­kiin sa­ha­taan lo­vi, rau­ta asen­ne­taan pai­kal­leen ja palk­ki pai­ne­taan kiin­ni rau­taan.

LAUDANKANN­AKE

Yk­sin­ker­tai­nen, ka­pea­poh­jai­nen kan­na­ke. Käy­te­tään ta­val­li­ses­ti leh­ti­kom­pos­tin kal­tai­sis­sa ra­ken­teis­sa, jois­sa tar­vi­taan ir­ro­tet­ta­via lau­to­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.