Tee­ma: Näin hel­pos­ti vaih­dat ikkunat it­se.

Ik­ku­nan vaih­ta­mi­nen ei ole ko­vin vai­ke­aa, mut­ta työs­sä on mon­ta vai­het­ta, jotka voi­vat men­nä pie­leen. Voit vaih­taa ik­ku­nan hel­pos­ti it­se näi­den oh­jei­den avul­la.

Tee Itse - - CONTENTS -

Har­va asia pi­ris­tää ta­lon il­met­tä yh­tä te­hok­kaas­ti kuin uusi ik­ku­na. Mo­ni luu­lee, et­tä ik­ku­nan vaih­ta­mi­nen tulee kal­liik­si, kos­ka työ­hön pi­tää pal­ka­ta kir­ves­mies. Se ei kui­ten­kaan pi­dä paik­kaan­sa, sil­lä ik­ku­na on help­po vaih­taa it­se. Aluk­si van­ha ik­ku­na pi­tää ir­rot­taa esi­mer­kik­si puuk­ko­sa­hal­la. Uusi ik­ku­na pi­tää asen­taa, sau­ma­ta ja eris­tää. Se teh­dään täs­sä ju­tus­sa fik­sul­la ta­val­la käyt­tä­mäl­lä it­ses­tään laa­je­ne­vaa sau­ma­nau­haa, jo­ka te­kee sau­mas­ta tii­viin ja yh­te­näi­sen. Voit lu­kea sii­tä li­sää seu­raa­vil­ta si­vuil­ta. Täs­sä ju­tus­sa asen­ne­taan uusi ik­ku­na puu­ta­loon, mut­ta voit käyt­tää sa­maa tek­niik­kaa myös tii­li­ta­los­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.