MAA­IL­MAN YM­PÄ­RI

Tee Itse - - UUTTA -

Työ­päi­vän tu­lok­sia kan­nat­taa jos­kus py­säh­tyä ihai­le­maan ajan kans­sa. Ta­ri­na ei ker­ro, ku­ka ku­va­si nä­mä uk­rai­na­lai­set ra­ken­ta­jat, mut­ta lie­nee var­maa, et­tei se ol­lut ai­na­kaan työ­suo­je­lu­tar­kas­ta­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.