Kuin­ka ti­heäs­ti ruu­vit pi­tää asen­taa?

Tee Itse - - KYSY -

VASTAUS Ruu­vit asen­ne­taan kip­si­le­vy­jen reu­noil­le 20 sen­tin vä­lein. Le­vyn kes­kel­le asen­net­ta­vat ruu­vit voi­vat ol­la hie­man har­vem­mas­sa, noin 25 sen­tin pääs­sä toi­sis­taan. Aloi­ta kip­si­le­vyn asen­ta­mi­nen leik­kaa­mal­la se so­pi­vak­si ja piir­tä­mäl­lä kes­ki­ruu­vien lin­ja le­vyyn. Jos käy­tät te­räs­ran­ko­ja, li­mi­tä reu­na­ruu­ve­ja hie­man, jot­ta tolp­pa ei pe­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.